Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  07/12/1987
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Nam Định
 • business Địa chỉ:
  Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  thunt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0985211468
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
 • Ngành học
  Triết học
 • Năm tốt nghiệp
  2009
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Luật học
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2014
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: B1
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Triết học; Luật Kinh tế
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Học viện Khoa học xã hội
 • Năm cấp bằng
  2014; 2017
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tiếng Anh B1; Nghiệp vụ sư phạm; Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ tháng 01/2010 đến tháng 6/2017
  Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
 • Từ tháng 7/2017 đến nay
  Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy, công tác cán bộ
Các hướng nghiên cứu quan tâm