Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Thị Thu Hường

Thạc sĩ kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Xu hướng thế giới trong phát triển thị trường giao thông vận tải – logistics.
  2018
  Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 8 – Chủ đề Câu hỏi của khoa học kinh tế, trường Đại học tổng hợp quốc gia Astrakhan.
 • 2
  Mối quan hệ của Việt Nam và Nga trong lĩnh vực phát triển giao thông vận tải – logistics
  2018
  Hội thảo Khoa học lần 4 cấp toàn Liên Bang Nga
 • 3
  Thực trạng về hệ thống giao thông vận tải – logistics ở Việt Nam.
  2017
  Hội thảo Khoa học lần 3 cấp toàn Liên Bang Nga
 • 4
  Triển vọng phát triển hệ thống giao thông vận tải – logistics ở Việt Nam.
  2017
  Tạp chí Sự đổi mới và triển vọng của khoa học hiện đại, trường Đại học tổng hợp quốc gia Astrakhan.
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin