Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Thu Phương

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Giải pháp tăng cường vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam
  tháng 7 năm 2017
  tạp chí Thanh tra Tài chính số 181 tháng 7/2017
 • 2
  Chính sách thuế thu nhập của Việt Nam hiện nay
  tháng 3 năm 2018
  Tạp chí TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ISSN 1859-3887 số tháng 3/2018
 • 3
  Đánh giá những tác động tích cực và hạn chế của nguồn vốn đầu tư FDI tỉnh Vĩnh Phúc
  Số tháng 5/2019
  Tạp chí Công thương
 • 4
  Giải pháp tăng cường hoạt động nguồn vốn đầu tư phát triển tại tỉnh Vĩnh Phúc
  Năm 2016
  Tạp chí Tài Chính số 60/ GXN- TCTC ngày 03/03/2016
 • 5
  Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
  số 14 tháng 6/2021
  TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG SỐ 14, T6/2021
 • 6
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ XANH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA SINGAPORE
  số 14 tháng 6/2020
  tạp chí Công thương số 14 tháng 6/2020
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin