Nguyễn Thị Thu Trà

Nguyễn Thị Thu Trà

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  10/11/1980
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Ngõ 441/1 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  trantt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  01295129299
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội
 • Ngành học
  Kinh tế chính trị
 • Năm tốt nghiệp
  2002
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Giao tiếp cơ bản
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kinh tế chính trị
 • Nơi đào tạo
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Năm cấp bằng
  2011
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm Đại học
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 4/2004 đến nay
  Giảng viên - Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa Lý luận chính trị
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Các hướng nghiên cứu quan tâm