Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cụm cảng Hải Phòng
  Vai trò: thành viên tham gia nghiên cứu
  2016
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức vận chuyển container trên đường sắt kết nối các phương thức vận tải trên trục Bắc - Nam
  Vai trò: Thành viên chính
  2017
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Bài báo: Phương pháp xác định guốc hãm cần thiết/100 tấn trọng lượng đoàn tàu khách theo từng khu đoạn kéo, cách xác định tốc độ cho phép tàu chạy khi đoàn tàu bị thiếu hãm.
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin