Nguyễn Thùy Liên

Nguyễn Thùy Liên

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả môn học chạy cự ly trung bình cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Mục tiêu giáo dục thể chất trong các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam hiện nay
  Kỳ 2 tháng 11 năm 2020
  Dạy và Học ngày nay. Trang 85-86
 • 2
  Thực trạng và giải pháp nâng cao thể lực cho nam sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT
  Kỳ 2 tháng 06 năm 2020
  Dạy và Học ngày nay. trang 90-92
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin