Nguyễn Trường Giang

Nguyễn Trường Giang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  16/03/1990
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc/ Vĩnh Yên
 • business Địa chỉ:
  278 Đường Lam Sơn Đồng Tâm Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  giangnt90@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0345754444
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp HN
 • Ngành học
  Công nghệ thông tin
 • Năm tốt nghiệp
  2012
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh B1 chuẩn Châu Âu
  Mức độ: bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Khoa học máy tinh
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Sư Phạm HN 2
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2013- 2015
  Phòng HCQT
  Kỹ sư CNTT
 • 2015 - nay
  Trung tâm CNTT
  Kỹ sư CNTT
Các hướng nghiên cứu quan tâm