Nguyễn Văn Tuân

Nguyễn Văn Tuân

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn LLCT tại Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền núi (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Vai trò: Tham gia
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên- Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Một số biểu hiện vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay
  2020
  Tạp chí Tài chính
 • 2
  Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam
  Kỳ 1 tháng 7/2018
  Tạp chí Tài chính
 • 3
  Quyền con người và quyền công dân trong các bản Hiến pháp ở VIệt Nam
  2016
  Tạp chí Tri thức và phát triển
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách chuyên khảo: Đào tạo nguồn nhân lực trong các trường Đại học, Cao đẳng ngành giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay
  2017
  Nhà xuất bản Lý luận chính trị
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin