Nguyễn Viết Hiếu

Nguyễn Viết Hiếu

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Thiết kế tiến trình dạy học chương "Động lực học của vật rắn chuyển động" chương trình vật lý đại cương 1 cho sinh viên Đại học công nghệ giao thông vận tải nhằn phát triển hoạt động nhật thức tích cực, tự chủ
  2014
  ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin