Nguyễn Xuân Hành

Nguyễn Xuân Hành

thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Mô phỏng hệ thống động lực tàu dầu có trọng tải 5000 DWT
  Vai trò: chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu tính toán các đặc trưng ăn lái của tàu thuỷ
  Vai trò: chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Xây dựng sổ tay hướng dẫn vận hành khai thác duy tu bảo dưỡng nâng cao hiệu qủa sử dụng năng lượng dưới tàu thuỷ
  Vai trò: thành viên
  2014
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm AUTOSHIP trong xây dựng đường hình dáng thân tàu
  Vai trò: chủ nhiệm
  2014
  Cấp Trường
 • 5
  Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố.
  Vai trò: thành viên
  2015
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin