Phạm Cao Cường

Phạm Cao Cường

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  16/02/1988
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
 • mail Email:
  caocuong.neu@gmail.com
 • phone Điện thoại:
  0435528978
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Hà Nội
 • Ngành học
  Quản lý công
 • Năm tốt nghiệp
  2010
 • Nước đào tạo
  Việt nam
 • Bằng đại học 2
  Kế toán tổng hợp
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2014
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng anh
  Mức độ: Thông thạo
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 3/2015 - nay
  Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm