Phạm Đức Huy

Phạm Đức Huy

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  19/07/1988
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc Thanh Xuân Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  phamduchuy1907@gmail.com
 • phone Điện thoại:
  0913068899
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Nơi đào tạo
  Hà Nội
 • Ngành học
  Quản trị mạng
 • Năm tốt nghiệp
  2014
 • Nước đào tạo
  Việt nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tiếng anh trình độ B1
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 10/2013 đến nay
  Trung tâm Thư viện
  Kỹ thuật viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm