Phạm Quang Hạnh

Phạm Quang Hạnh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Khai thác vận tải đường sắt.
  Vai trò: Ủy viên
  2010
  Cấp Bộ
 • 2
  Tính toán trọng lượng đoàn tàu, áp lực guốc hãm cần thiết cho 100 Tấn trọng lượng đoàn tàu của Đường sắt công nghệ mỏ, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (dịch vụ khoa học)
  Vai trò: Thành viên
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu vận dụng quy trình tính trọng lượng đoàn tàu hàng trên đường sắt
  Vai trò: Thành viên
  2014
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu một số biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt (luận văn thạc sỹ)
  2012
  Trường Đại học Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin