Phạm Thanh Hiếu

Phạm Thanh Hiếu

Thạc sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phân tích động lực phi tuyến của tấm, panel trụ và vỏ thoải hai độ cong FG-CNTRC có gân gia cường
  Vai trò: Chủ nhiệm
  Cấp Trường
 • 2
  Phân tích ổn định của tấm và vỏ FG-CNTRC
  Vai trò: Tham gia
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi tấm bê tông xi măng mặt đường bằng phương pháp siêu âm
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Phân tích ổn định phi tuyến nhiệt đàn hồi của tấm và panel trụ sandwich cơ tính biến thiên
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu ổn định phi tuyến tĩnh và động của vỏ trụ FG-CNTRC trực giao trong môi trường nhiệt chịu áp lực ngoài
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Postbuckling Behavior of Carbon-Nanotube-Reinforced Composite Toroidal Shell Segments Subjected to Thermomechanical Loadings
  2020
  AIAA JOURNAL
 • 2
  Buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments under mechanical loads in thermal environments
  2020
  Zamm
 • 3
  Nonlinear buckling behavior of functionally graded material sandwich cylindrical shells with tangentially restrained edges subjected to external pressure and thermal loadings
  2020
  Journal of Sandwich Structures and Materials
 • 4
  Thermal and thermomechanical buckling of shear deformable FG-CNTRC cylindrical shells and toroidal shell segments with tangentially restrained edges
  2020
  Archive of Applied Mechanics
 • 5
  Thermal buckling and postbuckling of CNT-reinforced composite cylindrical shell surrounded by an elastic medium with tangentially restrained edges
  2019
  Journal of Thermoplastic Composite Materials (SCIE Journal)
 • 6
  Thermomecanical postbuckling of pressure-loaded CNT-reinforced composite cylindrical shells under tangential edge constraints and various temperature conditions
  2019
  Polymer COMPOSITE (SCI Journal)
 • 7
  Phân tích tần số dao động riêng của kết cấu panel trụ lượn sóng nhiều lớp
  2018
  Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Quân sự - Số 11
 • 8
  Nonlinear approach on torsional buckling and postbuckling of functionally graded cylindrical shells reinforced by orthogonal and spiral stiffeners in thermal environment
  2018
  Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
 • 9
  Nonlinear thermo-mechanical buckling and post-buckling of multilayer FGM cylindrical shell reinforced by spiral stiffeners surrounded by elastic foundation subjected to torsional loads
  2018
  European Journal of Mechanics - A/Solids (SCI Journal)
 • 10
  Thermomechanical nonlinear buckling of pressure-loaded carbon nanotube reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium with tangentially restrained edges
  2018
  Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
 • 11
  Postbuckling behavior of CNT-reinforced composite cylindrical shell surrounded by an elastic medium and subjected to combined mechanical loads in thermal environments
  2018
  Journal of Thermoplastic Composite Materials (SCIE Journal)
 • 12
  Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ trụ tròn FG-CNTRC chịu nén dọc trục trong môi trường nhiệt độ
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 13
  Thuật toán số thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục
  2018
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 14
  Nonlinear buckling of CNT-Reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium and subjectedto uniform external pressure
  2018
  Vietnam Journal of Mechanics
 • 15
  Investigation of nonlinear postbuckling of spiral stiffened S-FGM cylindrical shell subjected to torsional loads in thermal environment
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2018
 • 16
  Research on nonlinear buckling and postbuckling of orthogonal FG-CNTRC toroidal shell segments under external pressure by using energy method
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2018
 • 17
  Nonlinear dynamic buckling of Orthogonal FG-CNTRC cylindrical shells subjected to axial compressive loads by using energy method
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2018
 • 18
  A new analytical approach of nonlinear postbuckling analysis of S-FGM spiral corrugated cylindrical shells subjected to radial pressure
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2018
 • 19
  Phân tích ổn định phi tuyến của cọc chống ống thép có gân xiên gia cường chịu nén dọc trục
  2017
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam
 • 20
  Buckling analysis of corrugated pipings subjected to external pressure and surrounded by elastic medium
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 21
  Elastic stability of trapezoidal corrugated metal pipings subjected to external pressure
  2016
  Nội san Khoa học Công nghệ Giao thông số 1
 • 22
  Ultrasonic testing methods in determining elastic modulus of concrete pavement plates
  2016
  Nội san Khoa học Công nghệ Giao thông số 2
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Xây dựng nền đường ô tô
  2020
  NXB Khoa học và Kỹ thuật
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin