Phạm Thị Ngọc Thùy

Phạm Thị Ngọc Thùy

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  10/11/1991
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thái Bình
 • business Địa chỉ:
  P 206-A4. Trường ĐH Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  thuyptn@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học chính quy
 • Nơi đào tạo
  Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Ngành học
  Môi trường
 • Năm tốt nghiệp
  2013
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng anh
  Mức độ: Trung bình khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Khoa học Môi trường
 • Nơi đào tạo
  Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Năm cấp bằng
  2015
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Toeic, chứng chỉ Giảng viên về phương pháp đào tạo hiện đại.
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2014 - 2015
  Công ty cổ phần môi trường Lương Tài
  Chuyên viên tư vấn môi trường: Tư vấn, lập báo cáo về môi trường cho Doanh nghiệp (Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường…).
 • 1/2017 - 6/2017
  Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm Môi trường
 • 7/2017 - Đến nay
  Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Giảng viên kiêm nhiệm cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm Môi trường
Các hướng nghiên cứu quan tâm