Phạm Thị Phương

Phạm Thị Phương

Thạc Sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  16/04/1985
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  278 đường Lam Sơn - Phường Đồng Tâm - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  phuongpt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  01638 237 130
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Ngành học
  Công nghệ thông tin
 • Năm tốt nghiệp
  2009
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Trung Bình
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Khoa học máy tính
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tiếng Anh B1
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ 9/2011 đến nay
  Thư Viện - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm