Phạm Thị Thanh Huyền

Phạm Thị Thanh Huyền

Thạc Sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Đào tạo tại chức

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  24/06/1991
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Trực Cát-Trực Ninh-Nam Định
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc Thanh Xuân Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Đào tạo tại chức
 • mail Email:
  phamhuyen24691@gmail.com
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính Quy
 • Nơi đào tạo
  Học Viện Tài Chính
 • Ngành học
  Tài chính ngân hàng
 • Năm tốt nghiệp
  2013
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Tài chính ngân hàng
 • Nơi đào tạo
  Học Viện Tài Chính
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2014 - Nay
  Khoa Đào tạo Tại chức
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm