Phạm Thị Thùy Liên

Phạm Thị Thùy Liên

Thạc sĩ QTKD

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Cơ sở Vĩnh Phúc

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Hệ thống QL cán bộ giáo viên trường ĐH Công nghệ GTVT
  Vai trò: Thành viên
  2015
  Cấp Tỉnh
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin