Phạm Văn Tú

Phạm Văn Tú

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  11/11/1988
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Tích sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  tupv@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0988177167
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải
 • Ngành học
  CNTT
 • Năm tốt nghiệp
  2011
 • Nước đào tạo
  Vietnam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Công nghệ thông tin
 • Nơi đào tạo
  Học viện kỹ thuật quân sự
 • Năm cấp bằng
  2015
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • B1
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 10/2011- 12/2015
  Trung tâm thông tin thư viện
  kỹ sư
 • 12/2015- 08/2016
  Trung tâm công nghệ thông tin
  kỹ sư
Các hướng nghiên cứu quan tâm