Phan Huy Trường

Phan Huy Trường

tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  01/01/1977
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  hà nội
 • business Địa chỉ:
  khoa lý luận chính trị - trường đại học công nghệ GTVT, số 54, triều khúc, thanh xuân, hà nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  truongph@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0987738383
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học khoa học XH và NV, Đại học quốc gia hà nội
 • Ngành học
  triết học
 • Năm tốt nghiệp
  1998
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  ngồn ngữ anh
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2014
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. tiếng anh
  Mức độ: bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  triết học
 • Nơi đào tạo
  trường đại học khoa học XH và NV, Đại học quốc gia hà nội
 • Năm cấp bằng
  2007
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  triết học
 • Nơi đào tạo
  Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2017
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  thực hiện công bằng xã hội với việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • tin học, sư phạm dạy đại học, chứng chỉ giảng viên hạng 3, chứng chỉ giảng viên hạng 2
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 3/1999 - 4/2004
  Bộ môn lý luận chính trị -trường Cao Đẳng GTVT
  giảng viên
 • 5/2004 - 4/2008
  tổ bộ môn Triết học, Khoa Mác - Lênin, tư tưởng HCM, Trường Cao Đẳng GTVT (nay là trường Đại học công nghệ GTVT)
  giảng viên
 • 5/2008 - 12/2012
  Khoa lý luận chính trị, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học công nghệ GTVT)
  phó trưởng bộ môn Đường lối CM của Đảng CSVN
 • 01/2013 - nay
  bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị, trường Đại học công nghệ GTVT
  phó trưởng bộ môn
 • 06/2017
  Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị, Trường đại học công nghệ GTVT
  phó trưởng Bộ môn
 • 18/12/2017
  Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị, Trường đại học công nghệ GTVT
  giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm