Phùng Bá Thắng

Phùng Bá Thắng

Tiến sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  So sánh phân tích hoạt tải của tiêu chuẩn 22TCN272-05 với quy trình 22TCN18-79 và ứng dụng phần mềm Midas trong phân tích và thiết kế cầu
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2009
  Cấp Trường
 • 2
  Tiêu chuẩn “Sơn bảo vệ cầu thép và kết cấu thép-Sơn Polyme Fluor-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu công nghệ đo ứng suất kết cấu nhịp cầu thép ứng dụng đầu đo Strain Checker FGMH
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Phân tích ảnh hưởng của các tham số cấu tạo đến sự cong vênh trong cầu dầm hộp thép
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu thiết kế chế tạo bê tông cốt liệu nhẹ và đề xuất sử dụng cho công trình giao thông
  Vai trò: Thành viên
  2018
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu đánh giá tình trạng kỹ thuật kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp phân tích dao động
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Trường
 • 7
  Nghiên cứu tăng cường kết cấu nền đường ở Việt Nam bằng sử dụng các chất phụ gia được sản xuất theo công nghệ nano
  Vai trò: Thành viên
  2019
  Cấp Bộ
 • 8
  Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kết cấu và công nghệ tiên tiến trong chế tạo dầm BTCT dự ứng lực giản đơn chiều cao thấp có nhịp lớn đến 50m
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2020
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Building a nomogram to predict maximum temperature in mass concrete at an early age
  2021
  E3S Web of Conferences “Construction the Formation of Living Environment”
 • 2
  Nghiên cứu giải pháp kết cấu và công nghệ tiên tiến chế tạo dầm bê tông dự ứng lực tiết diện chữ T nhịp lớn 50m
  2021
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 3
  Một số kết quả nghiên cứu dầm BTCTDƯL giản đơn khẩu độ lớn 45 và 50m
  2020
  Tạp chí Cầu Đường Việt Nam
 • 4
  Một số kết quả về cải tiến kết cấu và tính toán trong nghiên cứu hạ thấp chiều cao dầm BTCTDƯL định hình chữ I
  2020
  Tạp chí Cầu Đường Việt Nam
 • 5
  Phân tích các sơ đồ bố trí dây dựa theo bài toán phân tích kết cấu liên hợp cầu dây văng có xét đến tính phi tuyến hình học của dây văng và biến dạng trượt ngang của dầm và tháp
  2017
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X
 • 6
  A method for static analysis of cable stayed structures subjected to in-plane loads
  2017
  ISEC-9 Resilient Structures and Sustainable Construction
 • 7
  A rational method for computation of cable structures
  2017
  ISEC-9 Resilient Structures and Sustainable Construction
 • 8
  Phân tích kết cấu liên hợp dây - dàn ứng dụng trong công trình xây dựng
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải, (Số đặc biệt)
 • 9
  Kết hợp phương pháp nguyên lý cực trị Gauss và quy hoạch phi tuyến để phân tích tĩnh học kết cấu cầu dây văng theo sơ đồ phẳng
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải, (Số đặc biệt)
 • 10
  Phương pháp mới tính cầu dây văng một mặt phẳng dây có xét biến dạng trượt trong dầm và trụ tháp
  2012
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9
 • 11
  Tính dây đơn theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss
  2012
  Tạp chí cầu đường, (Số 6)
 • 12
  Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss tính dây đơn có chiều dài dây khác chiều dài nhịp và ảnh hưởng của nhiệt độ
  2012
  Tạp chí Giao thông vận tải, (Số 8)
 • 13
  Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss tính hệ dây liên hợp dây-dầm chịu tải trọng tập trung
  2012
  Tạp chí Xây dựng, (Số 12)
 • 14
  Phương pháp tính kết cấu dàn có xét đến biến dạng dọc trục của thanh
  2008
  Tạp chí Cầu đường, (Số 4)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Kiểm định và sửa chữa cầu
  2014
  NXB Giao thông vận tải
 • 2
  Kiểm định, sửa chữa và tăng cường cầu
  2019
  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Nguyễn Hữu May
  Mô hình hóa và tính toán kết cấu mố cầu trên nền cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn
  Trình độ: Thạc sĩ
  2016
 • 2
  Nguyễn Thái Bình
  Nghiên cứu xác định lực căng cáp bổ sung phù hợp tình trạng kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu chịu tải của cầu yếu BTCT khi áp dụng kết cấu DƯL ngoài trong sửa chữa, tăng cường
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 3
  Lê Tuấn Phương
  Nghiên cứu đánh giá giải pháp tăng cường cầu bằng dự ứng lực ngoài và tấm vải sợi các bon
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 4
  Nguyễn Tuấn Anh
  Nghiên cứu sự làm việc và đề xuất các giải pháp cấu tạo kết cấu cầu dầm hộp thép
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 5
  Phạm Xuân Phương
  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý khai thác và bảo trì hệ thống cầu và đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 6
  Cù Huy Chương
  Nghiên cứu áp dụng hầm đường bộ tại nút giao thông khác mức ở thành phố Vinh thi công bằng phương pháp tường trong đất
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 7
  Hồ Hữu Đức
  Nghiên cứu áp dụng giải pháp ở các nút giao thông khác mức sử dụng kết cấu cầu liền khối
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 8
  Đào Đắc Dũng
  Nghiên cứu tính toán kết cấu liên hợp dây văng và dầm cứng theo sơ đồ biến dạng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 9
  Hoàng Đức Việt
  Nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của cầu dầm I cánh rộng (Wide Flange Girder) BTCT DƯL và khả năng áp dụng ở Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019