Tạ Thế Anh

Tạ Thế Anh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng mô hình lắp dựng dàn bailey phục vụ thực tập tay nghề cơ bản cho sinh viên ngành công trình
  Vai trò: Tham gia
  2007
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu và đề xuất phương pháp tính toán độ tin cậy về sức chịu tải của cọc khoan nhồi. Mã số: DT1011.30.
  Vai trò: Tham gia
  2011-2012
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Vật liệu xây dựng
  2012
  Nhà xuất bản GTVT
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin