Tạ Thị Hòa

Tạ Thị Hòa

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Những giải pháp nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho sinh viên Phân hiệu CĐ GTVT MN.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2008
  Cấp Trường
 • 2
  Giải pháp nâng cao kỹ năng nghe hiểu Tiếng Anh tại phòng Lab cho sinh viên Phân hiệu cao đẳng GTVT Miền núi Thái Nguyên.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Vai trò của sử dụng trò chơi nhằm nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh cho sinh viên.
  Tháng 1, năm 2018
  Tạp chí Giáo dục và xã hội
 • 2
  University of Transport Technology Freshman Students’ English Writing Skill and Critical Thinking Skill: Basis for Functional Writing Activity
  2017
  THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, EDUCATION, HUMANITIES AND INNOVATION
 • 3
  Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ để nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất
  2012
  Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippin- Đại học Thái Nguyên
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin