Tạ Tuấn Hưng

Tạ Tuấn Hưng

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Việc sử dụng phần mềm Catia trong thiết kế, phân tích và mô phỏng một số cụm chi tiết trên ô tô phục vụ nghiên cứu và giảng dạy
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Áp dụng module Fuzzy Logic trong phần mềm Matlab để xây dựng quy trình chẩn đoán hệ thống phanh ô tô
  Vai trò: Tham gia
  2010
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu phương pháp xác định tải trọng động của xe tải bằng mô hình động lực học
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu mô phỏng động lực học và điều khiển hệ thống phanh ABS bằng phần mềm Carsim kết hợp với Matlab Simulink
  Vai trò: Tham gia
  2019
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu xác định ngưỡng mất ổn định lật ngang của xe tải lớn bằng phần mềm TruckSim 8.1
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2020
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu xác định thời điểm mất ổn định lật ngang của xe khách
  Số tháng 10/2020
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 2
  Phân tích dao động của xe buýt thành phố trên đường ngẫu nhiên với mô hình 4 bậc tự do
  số tháng 7 năm 2020
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 3
  NGHIÊN CỨU ĐỘ MẤP MÔ CỦA ĐƯỜNG NGẪU NHIÊN TRÊN CƠ SỞ GIÁ TRỊ IRI
  số tháng 7 năm 2020
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 4
  Nghiên cứu ổn định quỹ đạo chuyển động của xe tải khi chuyển làn đường
  số tháng 7 năm 2020
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 5
  Analysis Rollover Condition of Tractor Semitrailer while Turning Maneuver with High Forward Speed
  số tháng 6 năm 2020
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật - Journal of Science & Technology 143
 • 6
  Nghiên cứu trạng thái lật ngang động lực học đoàn xe sơ mi rơ moóc
  số tháng 4 năm 2020
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 7
  Nghiên cứu xác định dấu hiệu lật ngang động lực học của xe khách
  số tháng 12 năm 2019
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 8
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM MẤT ỔN ĐỊNH LẬT NGANG CỦA ĐOÀN XE SƠ MI RƠ MOÓC KHI QUAY VÒNG
  số tháng 6 năm 2019
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 9
  Nghiên cứu phương pháp xây dựng mặt đường ngẫu nhiên cho mô hình dao động thẳng đứng của ô tô
  2018
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 10
  Nghiên cứu mất ổn định lật ngang của xe khách trên đường cao tốc ở Việt Nam
  2018
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 11
  Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đường đến khả năng mất ổn định lật ngang của đoàn xe sơ mi rơ moóc
  2018
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017
 • 12
  A study on lateral instability of tractor semitrailer turning maneuvers on roads with high adhesion coefficient
  2018
  International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems 2018
 • 13
  Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao trọng tâm đến trạng thái mất ổn định lật ngang của đoàn xe sơ mi rơ moóc khi quay vòng
  2017
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017
 • 14
  Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá mất ổn định lắc ngang xe bán moóc
  2016
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 15
  Xây dựng mô hình động lực không gian xác định mất ổn định lắc ngang xe bán moóc
  2016
  Hội nghị KHCN Toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 16
  Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc xe đến mất ổn định lắc ngang xe bán moóc
  2016
  Hội nghị KHCN Toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 17
  Phương pháp tiếp cận lập mô hình động lực học nghiên cứu ổn định đoàn xe bán moóc
  2016
  Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa lần thứ 2, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • 18
  Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng mất phanh đến ổn định hướng chuyển động xe bán moóc
  2015
  Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tạp chí khoa học Công nghệ trường đại học Công nghiệp Hà Nội, số 27 – 04/2015
 • 19
  Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến đến ổn định ô tô khi chuyển làn đường,
  2015
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 20
  Study on detection of jackknifing problems for tractor semi-trailer in turning maneuvers
  2015
  The International Conference on Automotive Technology for Vietnam - ICAT 2015
 • 21
  Study on detection of jackknifing problems for tractor semi-trailer in turning maneuvers
  2015
  The International Conference on Automotive Technology for Vietnam - ICAT 2015
 • 22
  Nghiên cứu ổn định ngang xe bán moóc bằng mô hình con lắc đơn,
  2015
  Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV năm 2015, Đại học SPKT Tp Hồ Chí Minh;
 • 23
  Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc xe đến ổn định ngang xe bán moóc
  2015
  Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV năm 2015, Đại học SPKT Tp Hồ Chí Minh;
 • 24
  Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện mặt đường đến đặc tính phanh khi quay vòng của xe bán moóc
  2015
  Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV năm 2015, Đại học SPKT Tp Hồ Chí Minh;
 • 25
  A study on applying a Dynamic model to determine the Body roll center of Heavy Trucks
  2015
  The 16th Asian Pacific Vibration Conference APVC 2015.
 • 26
  Nghiên cứu ảnh hưởng của đường đến hiệu quả phanh ô tô bằng mô hình một dãy phi tuyến
  2015
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 27
  Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến ổn định phanh xe sơ mi rơ moóc khi quay vòng
  2014
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Hội nghị Hội cơ khí động lực lần thứ 7 tháng 05/2014
 • 28
  Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học quay vòng xe bán mooc
  2014
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 29
  Xây dựng mô hình động lực học hai dãy nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phanh đoàn xe trên đường vòng
  2014
  Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 14/2014
 • 30
  Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học xe bán mooc
  2013
  Tạp chí KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh số 7,8-0/2013(Hội nghị KH & CN Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 tháng 10/2013)
 • 31
  Sử dụng phương pháp đặt lực trong phần mềm ANSYS để tính toán biến dạng và ứng suất của khung xe chở khách 8 chỗ ngồi khi va chạm trực diện
  2013
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 32
  Nghiên cứu hệ thống cảm biến khi va chạm bên
  2012
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 33
  Nghiên cứu các tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống túi khí khi va chạm trực diện
  2011
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 34
  Nghiên cứu hệ thống cảm biến va chạm điện tử trên ô tô hiện nay
  2011
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tin học ứng dụng trong Cơ khí
  2020
  NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin