Thiều Sỹ Nam

Thiều Sỹ Nam

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Thiết kế chế tạo giá tháo lắp động cơ ô tô con phục vụ giảng dạy thực hành
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2010
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Khảo sát ảnh hưởng của các thông số làm việc đến độ phẳng của bề mặt nền đường trong quá trình làm việc của máy san
  Số tháng 10 năm 2018
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin