Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  20/03/1983
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Đông
 • business Địa chỉ:
  Hà Đông - Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  tuanta@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính Quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Xây Dựng
 • Ngành học
  Xây dựng Cầu đường
 • Năm tốt nghiệp
  2008
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Nhật
  Mức độ: Sankyu
 • 2. Tiếng Anh
  Mức độ: Thành Thạo
 • 3. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Thạc sỹ kỹ thuật
 • Nơi đào tạo
  Đại học Xây Dựng
 • Năm cấp bằng
  2015
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm.
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2003 - 2011
  Công ty Nippon Koei Việt Nam
  Kỹ sư cầu
 • 2011 - nay
  Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm