Trần Quang Dũng

Trần Quang Dũng

Đại học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  26/12/1961
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thái nguyên
 • business Địa chỉ:
  Tổ 13-P.Tân Thịnh
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Thái Nguyên
 • album Đơn vị:
  Khoa Khoa học cơ bản
 • mail Email:
  dungtq@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0912489724
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chuyên tu
 • Nơi đào tạo
  Đại học Thể dục thể thao I - Từ sơn
 • Ngành học
  Giáo dục thể chất
 • Năm tốt nghiệp
  2006
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. A
  Mức độ: Giao tiếp
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • A
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1/6/1985 - 2016
  Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm