Trần Thanh Hà

Trần Thanh Hà

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  26/05/1991
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Trung tâm CNTT - Thư viện, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  hatt-cntt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0774239904
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Thương mại
 • Ngành học
  Hệ thống thông tin quản lý
 • Năm tốt nghiệp
  2013
 • Nước đào tạo
  Trong nước
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh A2
  Mức độ: Thường xuyên
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  An toàn thông tin
 • Nơi đào tạo
  Học viện Kỹ thuật Mật mã
 • Năm cấp bằng
  2018
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ sư phạm, Chuyên viên
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 05/2014 - 02/2016
  Công ty METRO Cash & Carry Việt Nam
  Kỹ sư IT tại phòng IT - ALC
 • 02/2016 - 04/2018
  Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Kỹ sư tại Trung tâm CNTT
 • 05/2018 - đến nay
  Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Chuyên viên tại Trung tâm CNTT- Thư viện
Các hướng nghiên cứu quan tâm