Trần Thị Duyên

Trần Thị Duyên

Thạc sĩ Vật lý

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  18/04/1986
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Trà Giang - Kiến Xương - Thái Bình
 • business Địa chỉ:
  An Hạ - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Đào tạo
 • mail Email:
  duyentt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0983 462 833
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Ngành học
  Vật lý
 • Năm tốt nghiệp
  2009
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Trình độ B
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
 • Nơi đào tạo
  Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2014
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học VP, Nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • từ 4/2011-10/2011
  Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  văn phòng
 • từ 10/2011-4/2014
  Khoa Khọc cơ bản, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  văn phòng
 • từ 4/2014-Nay
  Phòng Công tác HSSV, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Văn phòng
Các hướng nghiên cứu quan tâm