Trần Thị Hồng Nhung

Trần Thị Hồng Nhung

Kỹ sư

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với công tác quản lý của Phòng đào tạo
  Vai trò: Thành viên
  2016
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu chất lượng phần mềm và thử nghiệm đánh giá trang thông tin điện tử
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016, Học viện BCVT
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin