Trần Thị Kim Phượng

Trần Thị Kim Phượng

Đại hoc

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  06/11/1982
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Số 278 Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Đào tạo
 • mail Email:
  phuongttk@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0913469982
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học liên thông
 • Nơi đào tạo
  Học viên tài chính
 • Ngành học
  Kế toán
 • Năm tốt nghiệp
  2007
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản lý kinh tế
 • Nơi đào tạo
  Học viên Khoa học xã hội
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ tin hoc, Chứng chỉ tiếng anh
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 11/2004 - 4/2009
  Trường Tiểu hoc Hợp Hòa A- tam Dương - Vĩnh Phúc
  Kế toán
 • 5/2009 -3/2011
  Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng GTVT
  Thư Viên viên
 • 4/2011- 9/2011
  Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Thư Viên viên
 • 10/2011- 11/2011
  Trung Tâm Thư Viện Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Thư Viên viên
 • 12/2011- nay
  Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm