Trần Thị Lý

Trần Thị Lý

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  06/02/1973
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Phường Định công quận Hoàn Mai TP Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  lytt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  01678330799
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông vận tải
 • Ngành học
  Xây dựng cầu đường
 • Năm tốt nghiệp
  1995
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Cử nhân ngôn ngữ Anh
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2004
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng anh
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Xây dựng công trình đặc biệt
 • Nơi đào tạo
  Học viện Kỹ Thuật Quân Sự
 • Năm cấp bằng
  2005
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học văn phòng C, Nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 8/1995-8/1998
  công ty Tư vấn Công trình Giao Thông I, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I
  Thiết kế
 • 8/1998-4/2011
  Giảng viên bộ môn Cầu Cảng,Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
 • 04/2011-01/2012
  Bộ môn Cầu,Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy, tham gia các hoạt động công đoàn, nghiên cứu khoa học
 • 01/2012-05/2013
  bộ môn Cầu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác công đoàn bộ môn
 • 05/2013-10/2015
  bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Công tác của công đoàn
 • 10/2015-nay
  bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý bộ môn
Các hướng nghiên cứu quan tâm