Trần Thị Minh Phong

Trần Thị Minh Phong

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  22/05/1972
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  phongttm@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0169 4765 877
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Tại chức
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngành học
  Quản lý Kinh tế
 • Năm tốt nghiệp
  2004
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh B1
  Mức độ: Trung bình
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản trị Kinh doanh
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2015
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ Tin học; Chứng chỉ Tiếng Anh; Chứng chỉ Văn thư
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 01/1997 - 10/2002
  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng GTVT
  Scan, đánh máy
 • 11/2002 - 09/2007
  Văn phòng Khoa Công trình, Trường Cao đẳng GTVT
  Quản sinh
 • 10/2007 - 03/2009
  Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng GTVT
  Chuyên viên
 • 04/2009 - nay
  Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm