Trần Thị Thu Hà

Trần Thị Thu Hà

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Đào tạo tại chức

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  01/09/1970
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Khu phố II - Thị Trấn Hương Canh - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Khoa Đào tạo tại chức
 • mail Email:
  thuhatt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0989188710
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính qui
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
 • Ngành học
  Kinh tế xây dựng
 • Năm tốt nghiệp
  1992
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Anh văn
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản trị kinh doanh
 • Nơi đào tạo
  Southern Luzon Polytechnie College Philipines
 • Năm cấp bằng
  Southern Luzon Polytechnie Philipines
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Giáo dục học Đại học, Chứng chỉ nghiệp vụ sư pham, chứng chỉ Anh Văn (c), chứng chỉ tin hoc (B)
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 10/1993 -4/2009
  Khoa Khoa học cơ bản
  Giảng viên
 • 5/2009 - 4/2011
  Khoa Kinh tế Vận tải
  Giảng viên
 • 5/2011 - 11/2013
  Khoa Đào tạo tại chức
  Cán sự quản sinh - kiêm giảng viên
 • 11/2013 - nay
  Khoa Đào tạo tại chức
  Phó trưởng khoa Đào tạo tại chức - kiêm giảng viên
 • 12/2019 - nay
  Phòng Thanh tra giáo dục
  Phó Trưởng phòng
 • 11/2013 - 10/2018
  Khoa Đào tạo tại chức
  Phó trưởng khoa
 • 11/2018 - 10/2019
  Phòng Thanh tra giáo dục
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm