Trần Trọng Tuấn

Trần Trọng Tuấn

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đánh giá khả năng sử dụng nhiện liệu Biodiesel của động cơ xe Bus dùng trong thành phố bằng phần mềm AVL Boost
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2013
  Cấp Trường
 • 2
  Xây dựng sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thủy
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Bộ
 • 3
  Xây dựng lồng ghép nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động đào tạo ngành cơ khí GTVT
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 4
  Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các PTGTCG đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu ứng dụng EGR và bộ lọc DPF nhằm giảm mức phát thải các chất độc hại trong khí xả động cơ 6S185L-ST lắp tại phòng thí nghiệm Máy tàu thủy
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
  Cấp Trường
 • 6
  Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. Đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu xác định bộ thông số hiệu chỉnh mô hình cháy của động cơ diesel Huyndai D4CB 2.5 TCI-A trong phần mềm AVL-Boost
  2016
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 09/2016
 • 2
  Xây dựng mô hình tổn thất cơ khí cho động cơ diesel Hyundai 2.5 TCI-A
  2016
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 09/2016
 • 3
  Đánh giá ảnh hưởng của nhiên liệu sử dụng đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng của động cơ đa nhiên liệu
  2016
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt 09/2016
 • 4
  Đánh giá hiện trạng kỹ thuật của xe tải lắp động cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015
 • 5
  Khảo sát ảnh hưởng của tỷ số nén đến các thông số kỹ thuật - kinh tế của động cơ diesel tàu thủy Yanmar S185L-ST
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số 10/2015
 • 6
  Xác định các thông số công tác và mức phát thải ô nhiễm của động cơ diesel Hyundai 2.5TCI-A bằng thực nghiệm
  2015
  Hội nghị Cơ khí toàn quốc 11/2015
 • 7
  Khảo sát ảnh hưởng của chế độ tải, tốc độ đến diễn biến quá trình phun nhiên liệu và áp suất trong xilanh động cơ diesel Hyundai 2.5TCI-A bằng thực nghiệm
  2015
  Hội nghị Cơ khí toàn quốc 11/2015
 • 8
  Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tê, năng lượng, môi trường của động cơ diesel
  2014
  Tạp chí Giao thông Vận tải, số 4/2014
 • 9
  Khảo sát đặc tính của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel
  2013
  Tạp chí Cơ khí Động lực, số 01/2013
 • 10
  Khảo sát ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đế chỉ tiêu kinh tế - năng lượng - môi trường
  2012
  Tạp chí Giao thông vận tải, số 11/2012
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin