Trần Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu các ứng dụng của kết quả thí nghiệm DCP trong việc đánh giá cường độ của nền đường cũ và tại các vị trí xây dựng cống hộp, mố cầu tạm trong điều kiện Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2008
  Cấp Trường
 • 2
  Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bị loại bỏ tại Việt Nam
  Vai trò: Thành viên chính
  2009
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu tính toán thiết kế, công nghệ thi công Cống hộp BTCT Mã số: NCKHSV0903
  Vai trò: Hướng dẫn SV NCKH
  2010
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu giải pháp tái sử mặt đường BTN cũ Mã số: NCKHSV0907
  Vai trò: Hướng dẫn SV NCKH
  2010
  Cấp Trường
 • 5
  Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí Mã số: MT103002
  Vai trò: Tham gia
  2011
  Cấp Bộ
 • 6
  Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô - Mã số: MT103003
  Vai trò: Tham gia
  2011
  Cấp Bộ
 • 7
  Nghiên cứu thiết kế thành phần, tính chất cơ học bê tông nhiều tro bay làm đường ô tô ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 8
  TCVN “Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm (song ngữ Việt - Anh)” Mã số: TC123002
  Vai trò: Tham gia
  2012
  Cấp Bộ
 • 9
  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng tro bay trong xây dựng công trình nền, mặt đường ô tô ở Việt Nam Mã số: DTSV1112
  Vai trò: Hướng dẫn SV NCKH
  2012
  Cấp Trường
 • 10
  TCVN “Xác định Mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ trong phòng thí nghiệm” Mã số: TCVN 9843:2013
  Vai trò: Chủ trì biên soạn
  2013
  Cấp Nhà nước
 • 11
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ "Do-nou" trong xây dựng đường Giao thông nông thôn ở Việt Nam Mã số: DT 134045
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Bộ
 • 12
  TCCS “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” Mã số: TCCS 07:2013/TCĐBVN
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Bộ
 • 13
  Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm đa năng (CBR – Marshall) xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nhiệm và xác định độ ổn định, độ dẻo của bê tông nhựa theo phương pháp Marshall Mã số: DT124040
  Vai trò: Thư ký
  2014
  Cấp Bộ
 • 14
  TCVN “Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu” Mã số: TCVN 10379:2014
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 15
  Nghiên cứu tính toán kết cấu áo đường bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng Mã số: DT104013
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
  Cấp Bộ
 • 16
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng Mã số: BĐKH-36
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Nhà nước
 • 17
  TCVN “Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (song ngữ Việt - Anh) (22TCN 273-01)” Mã số: TC113005
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • 18
  Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm điện tử xác định đa chỉ tiêu của vải địa kỹ thuật Mã số: DT134033
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • 19
  Nghiên cứu chế tạo bê tông Polyme vô cơ sử dụng cát biển làm đường giao thông ở khu vực ven biển và hải đảo Mã số: DT144051
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • 20
  Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trí tuệ nhân tạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong dự báo biến đổi địa môi trường khi xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đoạn Hải Phòng – Ninh Bình
  Vai trò: Tham gia
  2018
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Thi Huong Giang Nguyen, Tien Dung Nguyen, Trung Hieu Tran, Van Dong Dao, Xuan Cay Bui and Mai Lan Nguyen: Investigation of the use of reclaimed asphalt pavement as aggregates in roller compacted concrete for road base pavement in Vietnam
  2019
  Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020; C. Ha-Minh et al. (eds.), CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Lecture Notes in Civil Engineering 54
 • 2
  Trần Trung Hiếu, Trần Văn Hai “Nghıên cứu tính toán thıết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xı măng hıện hữu theo phương pháp AASHTO và ứng dụng ở Vıệt Nam”
  2018
  Tap chí Cầu đường Việt Nam, số 12
 • 3
  Binh Thai Pham, Indra Prakash; Sushant K. Singh; Phan Trong Trinh; Hieu Trung Tran; Tu Minh Le; Dang Kim Khoi; Ataollah Shirzadih “A Novel Hybrid Approach of Rotation Forest Ensemble and Different Base Classifiers for Landslide Susceptibility Modeling”
  2018
  Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
 • 4
  Trần Trung Hiếu, Lê Thanh Hải, Nguyễn Long Khánh “Experimental Manufacture Of Geopolymer Fly Ash Concrete Using Sand In Laboratory”,
  2018
  Tạp chí Người xây dựng
 • 5
  Trần Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tươi, Đào Phúc Lâm “Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng kháng nứt mặt đường BTXM giai đoạn tuổi sớm”
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt
 • 6
  Nguyễn Văn Tươi, Bùi Thị Hương Lan, Huỳnh Phúc Hậu, Trần Thị Mai Lê, Nguyễn Văn Hướng, Trần Trung Hiếu “Cải thiện đồ bền của bê tông xi măng bởi tấn công ngoại sun phát: hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên”
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt
 • 7
  Đào Phúc Lâm, Ngô Thanh Hải, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Thị Hương Giang “Mô hình trương nở thể tích của xỉ thép lò thổi chuyển oxy”
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt
 • 8
  Trần Trung Hiếu, Phạm Duy Hữu, Lã Văn Chăm, “Nghiên cứu thử nghiệm một số các tính năng của bê tông tro bay làm mặt đường ô tô”
  2016
  Tạp chí Người xây dựng, số 291 & 292 tháng 01 & 02
 • 9
  Trần Trung Hiếu, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Thị Giang “Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến nhiệt độ bê tông mặt đường ô tô”
  2016
  Tạp chí Cầu đường, số 6
 • 10
  Trần Trung Hiếu, Phạm Duy Hữu, “Ảnh hưởng của tỷ lệ tro bay và nước / chất kết dính đến hiệu quả tro bay trong bê tông”
  2015
  Tạp chí GTVT, số chuyên đề Hội nghị Khoa học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ III, tháng 10
 • 11
  Trần Trung Hiếu, Phạm Duy Hữu “Thiết kế thành phần bê tông tro bay theo hế số hiệu quả (k) và chế tạo thử nghiệm bê tông làm mặt đường ô tô”
  2015
  Tạp chí Người xây dựng, số 289 & 290 tháng 11 & 12
 • 12
  Nguyễn Hoàng Long, Trần Trung Hiếu, Lê Thanh Hải, Vũ Trung Hiếu, Nguyễn Long Khánh “Phương pháp thiết kế và giải pháp kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng hiện hữu”
  2015
  Tạp chí GTVT, số chuyên đề Hội nghị Khoa học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ III, tháng 10
 • 13
  Trần Trung Hiếu, Phạm Duy Hữu, “Khả năng ứng dụng bê tông tro bay trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam”
  2014
  Tạp chí GTVT, số chuyên đề Hội thảo Khoa học Công nghệ Kỹ thuật giao thông, tháng 4 năm
 • 14
  Trần Trung Hiếu, “Nghiên cứu đánh giá mức độ phản ứng hóa học trong bê tông tro bay làm mặt đường ô tô”
  2014
  Tạp chí Cầu đường, số 10
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tổ chức Quản lý Công trình xây dựng
  2014
  NXB Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Trần Văn Hai
  Nghiên cứu tính toán thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu theo phương pháp AASHTO và ứng dụng ở Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019