Trần Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  23/06/1982
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Chưa có thông tin
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  trantrunghieu@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học GTVT Hà Nội
 • Ngành học
  Xây dựng cầu đường
 • Năm tốt nghiệp
  2005
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Pháp
  Mức độ: Tốt
 • 2. Tiếng Anh
  Mức độ: Khá
 • 3. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Xây dựng công trình
 • Nơi đào tạo
  Đại học ENS - Cachan, Pháp
 • Năm cấp bằng
  2007
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Cơ học vật liệu
 • Nơi đào tạo
  Đại học Montpellier 2, Pháp
 • Năm cấp bằng
  2011
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Nghiên cứu tính chất đàn hồi của vật liệu thủy tinh Silicat dưới áp suất cao bằng phương pháp tán xạ Brillouin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 12/2011 - 1/2014
  Bộ môn Đường bộ, Khoa công trình, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên
 • 1/2014 đến nay
  Bộ môn Đường bộ, Khoa công trình, Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Phó trưởng bộ môn
Các hướng nghiên cứu quan tâm