Trần Văn Hiếu

Trần Văn Hiếu

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic để xây dựng phần mềm tính độ dốc quy đổi trên những đoạn đường phức tạp
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Ứng dụng phần mềm Matlab để xác định trọng lượng kéo hợp lý của đoàn tàu trong khu đoạn Bỉm Sơn - Đồng Giao
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Đánh giá kiểm nghiệm thời hạn làm việc của ộ phận chạy đầu máy D19E ở cấp sửa chữa Rk và Rđ trên cơ sở hao mòn coorr góp động cơ điện kéo
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu sự hao mòn của gối đỡ động cơ điện kéo để điều chỉnh chu kỳ sửa chữa bộ phận chạy đầu máy D19E
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2014
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin