Trịnh Hoàng Sơn

Trịnh Hoàng Sơn

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu sử dụng xỉ thép để làm vật liệu thành phần chế tạo bê tông polyme vô cơ
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu đánh giá tình trạng sụt trượt taluy dương trên quốc lộ 3 - địa bàn tỉnh Bắc Kạn
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu khả năng gia cố đất bằng chất kết dính Geopolymer tro bay thông qua chỉ số CBR trong phòng thí nghiệm
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng chính đến tính công tác và cường độ của vữa geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép
  Vai trò: Hướng dẫn chính NCKHSV (Đề tài đạt loại A-xuất sắc)
  2018
  Cấp Trường
 • 6
  Nghiên cứu một số tính chất cơ lí của xỉ thép để sử dụng làm cốt liệu cho bê tông geopolymer tro bay
  Vai trò: Hướng dẫn chính NCKHSV (Đề tài đạt loại A-xuất sắc)
  2018
  Cấp Trường
 • 7
  Tính toán đặc tính cơ học của vật liệu phục vụ phân tích đánh giá sức chịu tải của công trình cầu cũ có xét tới sai số phụ thuộc vào số lượng mẫu thí nghiệm
  Vai trò: Thành viên chính
  2019
  Cấp Bộ
 • 8
  Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng mối tương quan giữa cường độ nén và mô đun đàn hồi của bê tông xi măng với vận tốc xung siêu âm
  Vai trò: Thành viên chính
  2019
  Cấp Trường
 • 9
  Nghiên cứu sử dụng bê tông geopolymer cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường cứng ở Việt Nam cho giao thông nông thôn
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2020
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu co ngót của bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép
  2020
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 2
  Nghiên cứu hệ số giãn nở do nhiệt của bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép
  2020
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 3
  Nghiên cứu khả năng ứng dụng tro bay biến tính trong xử lý nước thải nhiễm đồng
  2020
  Tạp chí Môi trường, Số 6, trang 82-87
 • 4
  Nghiên cứu thời gian đông kết và sự phát triển cường độ nén theo thời gian của bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép
  2020
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 5
  Nghiên cứu vi cấu trúc của bê tông geopolymer tro bay sử dụng hoàn toàn cốt liệu xỉ thép
  2020
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 6
  Bằng độc quyền sáng chế "Thiết bị thí nghiệm cắt phẳng xác định khả năng chịu cắt của hai lớp bê tông asphalt có xét đến áp lực pháp tuyến"
  2019
  Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ
 • 7
  Nghiên cứu, chế tạo bê tông Geopolymer sử dụng hoàn tốt cốt liệu xỉ thép
  2019
  Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII năm 2018-2019 (Đạt giải Nhì)
 • 8
  Design method for optimizing fly ash based geopolymer concrete proportions utilising entirely steel slag aggregates
  2019
  Proceedings of CIGOS 2019-book series published by Springer
 • 9
  Mechanical properties of fly ash based geopolymer concrete using only steel slag as aggregate
  2019
  Proceedings of CIGOS 2019-book series published by Springer
 • 10
  Prediction of Compressive Strength of Geopolymer Concrete Using Entirely Steel Slag Aggregates: Novel Hybrid Artificial Intelligence Approaches
  2019
  Applied Sciences (ISI, Switzerland, IF = 1.689)
 • 11
  Artificial Intelligence Approaches for Prediction of Compressive Strength of Geopolymer Concrete
  2019
  Materials Journal (ISI Q1, Switzerland, Impact Factor: 2.467)
 • 12
  Experimental research on stress-strain curves and equivalent stress block parameters for cement concrete with compressive strength ranged from 30MPa to 80MPa
  2019
  Tạp chí giao thông vận tải, Số 4
 • 13
  Influencing of Clay and Binder Content on Compression Strength of Soft Soil Stabilized by Geopolymer Based Fly Ash
  2018
  International Journal of Applied Engineering Research
 • 14
  A study on effect of aggregate grading on compressive strength and workability of fly ash based geopolymer concrete totally using steel slag aggregate
  2017
  International Journal of Civil Engineering and Technology
 • 15
  Study on total replacement of natural aggregate by steel slag aggregate in fly ash - base geopolymer concrete
  2016
  2016 International conference on sustainability in civil engineering, UTC, Hanoi
 • 16
  Nghiên cứu một số tính chất cơ học của vữa geopolymer tro bay sử dụng cát biển và nước biển
  2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 17
  Nghiên cứu đánh giá cải thiện mức độ phục vụ của nút nhờ giải pháp cầu vượt nhẹ tại nút giao thông đô thị - nghiên cứu tình huống tại trục phố Láng Hạ - TP Hà Nội
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 18
  Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay sử dụng xỉ thép làm cốt liệu
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin