Trương Ngọc Linh

Trương Ngọc Linh

KỸ sư

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm CNTT - Thư viện

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  11/02/1981
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc Thanh Xuân Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Trung tâm CNTT - Thư viện
 • mail Email:
  linhtn@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0988009088
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học
 • Nơi đào tạo
  Viện Đại học Mở Hà nội
 • Ngành học
  Tin học
 • Năm tốt nghiệp
  2013
 • Nước đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. tiếng anh
  Mức độ: khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • tiếng Anh B
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ t9/2012 đến nay
  Đại học công nghệ Gtvt
  nhân viên thư viện
Các hướng nghiên cứu quan tâm