Vũ Anh Tuấn

Vũ Anh Tuấn

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu mô phỏng một số thí nghiệm chính trong môn Sức bền vật liệu bằng mô hình máy thí nghiệm ảo
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Phân tích động lực học hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tác dụng của lực khí động
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 2
  Phân tích động lực học hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tác dụng của tải trọng di động và lực khí động
  2015
  Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc, Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 12
 • 3
  Phân tích động lực học hệ liên hợp dầm đôi – dây – cột chịu tác dụng của lực khí động
  2015
  Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc, Cơ học kỹ thuật toàn quốc
 • 4
  Nghiên cứu giảm dao động cho hệ liên hợp tấm – dây – cột chịu tải trọng di động bằng thiết bị Tuned Mass Damper (TMD)
  2014
  Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc
 • 5
  Tương tác động lực học giữa hệ dao động di động và hệ liên hợp tấm – dây – cột
  2013
  Tuyển tập công trình, Hội nghị khoa học toàn quốc, Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 11
 • 6
  Dao động của hệ liên hợp tấm – cột chịu tác dụng của tải trọng di động
  2012
  Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin