Vũ Đình Năm

Vũ Đình Năm

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  20/06/1986
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thanh Hoa
 • business Địa chỉ:
  Khoa Chính trị- QPAN-GDTC- Trường Đại học Công nghệ GTVT
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  namvd@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0976206681
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Ngành học
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Năm tốt nghiệp
  2010
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Trung
  Mức độ: Khá
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Hồ Chí Minh học
 • Nơi đào tạo
  Học viện Chính trị quốc gia HCM
 • Năm cấp bằng
  2014
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ 5/2011 đến nay
  Khoa Lý luận chính trị- Trường ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Các hướng nghiên cứu quan tâm