Vũ Mai Hương

Vũ Mai Hương

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  17/10/1973
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Số nhà 274 khu giãn dân Văn Quán- Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Tài chính - Kế toán
 • mail Email:
  huongvm@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học tại chức
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Thương Mại
 • Ngành học
  Kế toán Tài chính
 • Năm tốt nghiệp
  2000
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: bình thường
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chuyên viên chính do Học viện Hành chính cấp năm 2013
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 01/1995-10/1995
  Phòng TC-HC trường Trung học GTVT- Khu vực I
  Nhân viên văn thư
 • 11/1995-10/2005
  Phòng TC-HC Trường Cao đẳng GTVT
  Nhân viên đánh máy
 • 11/2005-06/2011
  Phòng Tài chính- Kế toán trường Cao đẳng GTVT
  Chuyên viên
 • 07/2011- nay
  Phòng Tài chính- Kế toán trường Đại học Công nghệ GTVT
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm