Vũ Thọ Hưng

Vũ Thọ Hưng

thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ổn định phi tuyến của vỏ trụ NanoComposite chịu áp lực ngoài
  Vai trò: Hướng dẫn sinh viên
  2017-2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  An analytical approach to the nonlinear buckling behavior of axially compressed auxetic-core cylindrical shells with carbon nanotube-reinforced coatings
  2021
  Proc IMechE Part L: J Materials: Design and Applications DOI: 10.1177/14644207211033320
 • 2
  Nonlinear buckling analysis of sandwich functionally graded plates with grid core resting on elastic foundation
  2021
  Tạp chí GTVT
 • 3
  Nonlinear thermomechanical buckling of sandwich FGM oblique stiffened plates with nonlinear effect of elastic foundation
  2020
  Journal of Thermoplastic Composite Materials. doi.org/10.1177/0892705720935957
 • 4
  Nonlinear Torsional Buckling of Functionally Graded Carbon Nanotube Orthogonally Reinforced Composite Cylindrical Shells in Thermal Environment
  2020
  International Journal of Applied Mechanics Vol. 12, No. 7 (2020) 2050072 (27 pages) c World Scientific Publishing Europe Ltd. DOI: 10.1142/S1758825120500726
 • 5
  A New Analytical Approach for Nonlinear Global Buckling of Spiral Corrugated FG-CNTRC Cylindrical Shells Subjected to Radial Loads
  2020
  Appl. Sci., Volume 10, Issue 7 (April-1 2020), 2600; doi:10.3390/app10072600 www.mdpi.com/journal/applsci
 • 6
  Nonlinear Buckling Behavior of Spiral Corrugated Sandwich FGM Cylindrical Shells Surrounded by an Elastic Medium
  2020
  Materials 2020, 13(8), 1984; https://doi.org/10.3390/ma13081984
 • 7
  Nonlinear buckling analysis of spiral corrugated culvert pipe subjected to radial pressure surrounded by elastic foundation
  2019
  Tạp chí GTVT
 • 8
  Buckling and postbuckling behavior of FG-GRC corrugated cylindrical shells subjected to external pressure
  2019
  Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc 2019
 • 9
  Thuật toán số thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục (Numerical algorithm to design the continuous and symmetric transition curve with smooth and continuous centrifugal acceleration)
  2018
  Tạp chí GTVT
 • 10
  A new analytical approach of nonlinear postbuckling analysis of S-FGM spiral corrugated cylindrical shells subjected to radial pressure
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 11
  Semi-analytical approach of nonlinear dynamic buckling analysis of FG-CNTRC corrugated toroidal shell segments under external pressure
  2018
  Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
 • 12
  Elastic stability of trapezoidal corrugated metal pipings subjected to external pressure
  2016
  Nội san Khoa học và công nghệ giao thông số 01
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin