Vũ Trung Hiếu

Vũ Trung Hiếu

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng KHCN và HTQT

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu, chế tạo mô hình giao thông thông minh trên đường cao tốc phụ vụ công tác đào tạo trong ngành giao thông vận tải. Mã số: DT 144037
  Vai trò: Tham gia
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu thiết kế công trình bến cảng trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy. Mã số: DT134008
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 3
  Tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc
  Vai trò: Tham gia
  2015
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  A Study On Calculation of Rutting Depth of Pavement Asphalt Concrete Layer In Under Vietnam Conditions
  2018
  International Journal of Applied Engineering Research, Volume 13, Number 7 (2018), pp.5452-5457.
 • 2
  Tính toán biến dạng hằn lún và đánh giá ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến độ ổn định cắt trượt lớp bê tông nhựa mặt đường trong điều kiện Việt Nam
  2017
  Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 9/2017
 • 3
  Xác định nguyên nhân và kiến nghị giải pháp sử dụng vật liệu khắc phục biến dạng không hồi phục và xô trượt lớp bê tông asphalt mặt đường trong điều kiện Việt Nam
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt
 • 4
  Nghiên cứu tính toán xác định chiều sâu vùng biến dạng dẻo lớp bê tông nhựa trong kết cấu mặt dường ô tô
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 12/2017
 • 5
  Phương pháp thiết kế và giải pháp kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng hiện hữu
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt T10/2015
 • 6
  Ảnh hưởng của hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa đến an toàn giao thông đường bộ
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải số đặc biệt T10/2015
 • 7
  Một số ý kiến về sử dụng thép truyền lực tại khe co dãn trong quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN-95
  2012
  Hội thảo Khoa học Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin