Vương Văn Sơn

Vương Văn Sơn

Tiến sỹ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Cơ sở Vĩnh Phúc

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Thiết kế mô hình hệ thống phun xăng điện tử
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2005
  Cấp Trường
 • 2
  Ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học kết cấu ô tô
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2008
  Cấp Trường
 • 3
  Các thành phần khí thải của ô tô và tác hại của nó
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2009
  Cấp Trường
 • 4
  Nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí
  Vai trò: Thành viên tham gia
  2011
  Cấp Bộ
 • 5
  Xây dựng phương pháp xác định các thành phần khí thải của ô tô bằng phần mềm AVL BOOST
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 6
  Xây dựng phương pháp xác định mức độ ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Tỉnh
 • 7
  Nghiên cứu xác định lượng phát thải độc hại của động cơ ô tô tải nhỏ sử dụng ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 8
  Tính toán lượng khí thải độc hại của động cơ ô tô và đề xuất các biện pháp giảm thiểu
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Tỉnh
 • 9
  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm AVL BOOST để xây dựng mô hình tính toán mức phát thải của động cơ diesel khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-LPG
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2013
  Cấp Trường
 • 10
  Dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lắp động cơ diesel đang lưu hành tại Việt Nam
  Vai trò: Thành viên tham gia
  2014
  Cấp Bộ
 • 11
  Tính toán xác định lượng phát thải của xe mô tô, xe gắn máy và đề xuất phương pháp kiểm soát tại 5 thành phố lớn
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Bộ
 • 12
  Xác định lượng khí xả của ô tô xe máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất biện pháp kiểm soát
  Vai trò:
  2018
  Cấp Tỉnh
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Quá trình cháy của động cơ Diesl-LPG
  2016
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 2
  Xây dựng phương pháp tính toán xác định các thành phần khí thải của xe mô tô, xe gắn máy tại các thành phố của Việt Nam
  2015
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 3
  Xác định lượng khí thải phát tán vào môi trường của các loại xe mô tô, xe gắn máy trong nội thành Hà Nội
  2015
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 4
  Nghiên cứu đánh giá khả năng giảm phát thải NOX và PM cho động cơ hai nhiên liệu diesel-LPG
  2013
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 5
  Xác định phát thải bồ hóng cho động cơ diesel và động cơ diesel-LPG bằng thực nghiệm
  2013
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam
 • 6
  Xác định thành phần khí thải của động cơ lưỡng nhiên liệu diesel – LPG bằng phần mềm AVL – BOOST
  2013
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 7
  Xác định hệ số tải trọng động theo phương thẳng đứng khi tính toán khung ô tô sản xuất tại Việt Nam
  2007
  Tạp chí Giao thông Vận tải
 • 8
  Thiết kế mô hình hệ thống phun xăng điện tử
  2005
  Tuyển tập báo cáo Hội nghị ứng dụng CNTT ngành GTVT giai đoạn 2001-2005, NXB Giao thông Vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Vương Văn Sơn - Các thành phần khí thải của động cơ Diesel - LPG
  2016
  Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin