Phòng Hành chính - Quản trị


Phòng Hành chính - Quản trị

15/10/2013

 I- Cơ cấu tổ chức:

1. Tổ Văn phòng

2. Tổ Bảo vệ

3. Tổ Quản lý ký túc xá

4. Tổ Y tế và vệ sinh môi trường

II- Tổ chức nhân sự:

Lãnh đạo phòng: Ths. Phạm Văn Tình - Phó trưởng phòng phụ trách phòng

Tổng số 19 công nhân viên chức

III- Chức năng: Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Cơ sở về các mặt công tác sau:

1 - Công tác văn thư lưu trữ.

2 - Công tác bảo vệ ANTT

3 - Công tác hành chính quản trị

4 - Công tác y tế, vệ sinh

5- Công tác quản lý KTX

6- Công tác mua sắm vật tư trang thiết bị

IV- Nhiệm vụ:

1 - Soạn thảo các văn bản, sao in văn bản, tài liệu, tiếp nhận, xử lý, lưu trữ các văn bản đi và đến, chuyển thư tín, quản lý và sử dụng con dấu của Cơ sở theo quy định của Pháp luật.

2 - Tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ cơ quan, bảo vệ phương tiện của CBVC và của khách đến làm việc, trực cổng, hướng dẫn khách ra vào cơ quan, công tác quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ.

3 - Theo dõi mua sắm và cung ứng vật tư thiết bị, theo dõi, quản lý tài sản phương tiện và các công trình, lập kế hoạch cấp phát xăng dầu nhiên liệu.

4 - Tổ chức phục vụ điện, nước sinh hoạt, phục vụ vệ sinh công cộng.

5 - Lập kế hoạch và dự toán sửa chữa chống xuống cấp và xây dựng mới các công trình.

6 - Tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ và HSSV, lập kế hoạch mua thuốc và thiết bị y tế, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra giám sát công tác vệ sinh và an toàn thực phẩm, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ CNVC. Tổ chức khánh tiết, tiếp khách, quản lý thiết bị âm thanh, lái xe phục vụ.

7- Tổ chức quản lý, bố trí sắp xếp HSSV ở ký túc xá, hộ khẩu tại KTX và nhà hộ tập thể.

V- Thành tích của đơn vị:

1. Tập thể tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc nhiều năm liên tục.

2. Tập thể phòng đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và Lao động tiên xuất sắc nhiều năm.