Lịch thi kết thúc học kỳ 1 2019-2020 hệ cao đẳng học quy khóa 68, 69