Quyết định hỗ trợ sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học kỳ 2 năm học 2019-2020


Quyết định hỗ trợ sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, học kỳ 2 năm học 2019-2020

21/04/2020

Nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên có điều kiện học tập tốt hơn trong thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Nhà trường triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên theo văn bản kèm theo. Sinh viên, học viên thuộc các nhóm đối tượng khó khăn đăng ký online tại địa chỉ sau:

https://forms.gle/D4dMfaWYB12jNrm26