Thư ngỏ ủng hộ Quỹ khuyến học hỗ trợ sinh viên, học viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19